Thông tin thành viên
Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST)
Số hiệu phòng LAS – XD: 01,02

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Bộ Xây dựng

Người đại diện: Nguyễn Đại Minh

Địa chỉ: Số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37544196 - Fax : 024.38361197

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website: www.ibst.vn


Ngày tham gia: 2006-07-31 31/07/2006

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Vật liệu xây dựng, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Phục vụ quản lý nhà nước; Hoạt động đào tạo; Dịch vụ tư vấn; Thí nghiệm, kiểm định, chứng nhận sự phù hợp chất lượng; Thi công và cung cấp sản phẩm xây dựng;