Thông tin thành viên
Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng công trình Hải Phòng
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

Người đại diện: Nguyễn Quốc Cường

Địa chỉ: Số 34 Lý Tự Trọng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225 313.746621 - Fax : 0225 313.569559

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Website:


Ngày tham gia: 2010-04-06 06/04/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật...

Giới thiệu thêm: Thực hiện các nhiệm vụ do Sở Xây dựng giao; Thực hiện các TN vật liệu xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình; Giám định tư pháp về xây dựng, tham gia công tác nghiên cứu, tư vấn đầu tư xây dựng.