Thông tin thành viên
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Đồng Nai
Số hiệu phòng LAS – XD: 383

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Chi cục Giám định chất lượng xây dựng Đồng Nai

Người đại diện: Trịnh Huy Tâm

Địa chỉ: Số 38 đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.38461903 - Fax : 0251.3840861

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Website:


Ngày tham gia: 2009-03-26 26/03/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Kiểm định khối lượng, chất lượng các công trình xây dựng; Công tác Thí nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng các cấu kiện; Công tác Thẩm tra TKKT – TDT, thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công – tổng dự toán các công trình xây dựng; Công tác tư vấn đấu thầu công trình xây dựng; Giám sát kỹ thuật xây dựng công trình; Thực hiện cấp chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Ngoài ra, Trung tâm Kiểm định Xây dựng Đồng Nai còn thực hiện : Tư vấn lập dự án và thiết kế xây dựng công trình; Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng; Tư vấn khảo sát xây dựng công trình (gồm khảo sát địa chất và khảo sát địa hình)