Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn giao thông và xây dựng Quảng Trị
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Trị

Người đại diện: Trần Bình Trọng

Địa chỉ: Số 41, Lý Thường Kiệt, Thị xã Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 053.566555 - Fax : 053.564208

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Website:


Ngày tham gia: 2010-03-05 05/03/2010

Chuyên môn kiểm định: Giao thông, vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thử nghiệm mẫu. Vật liệu xây dựng, cơ học Đất, Giao thông hiện trường