Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Bắc Giang
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Bắc Giang

Người đại diện: Ngô Văn Tuấn

Địa chỉ: Số 1 Đàm Thuận Huy, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0240.3854689, 024.3858165 - Fax : 0240.3854689

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2008-03-17 17/03/2008

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông xốp,gạch hoa lát nền,vôi tròn khai thác cát sỏi,kinh doanh các loại vật liệu phục vụ xây dựng cơ bản; Xây dựng dân dụng.