Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông công chính Hải Phòng
Số hiệu phòng LAS – XD: 129

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Người đại diện: Nguyễn Hữu Hoàn

Địa chỉ: Số 32 Đường Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0313.551.028 - Fax : 0313.859668

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Website:


Ngày tham gia: 2011-10-09 09/10/2011

Chuyên môn kiểm định: Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Khảo sát địa hình, địa chất thủy văn, thí nghiệm xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật của đất đá nền móng các công trình CSHT kỹ thuật; Khảo sát và lập quy hoạch đô thị, lập dự án tiền khả thi, dự án khả thi, thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công, lập tổng dự toán các CSHT kỹ thuật; Tư vấn thẩm định dự án và tổng mức đầu tư, thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình; Tư vấn quản lý dự án; Xây dựng và thực nghiệm ứng dụng công nghệ mới xây dựng các công trình giao thông (khoan cọc nhồi, phá đá ngầm và xử lý nền móng công trình), công trình thủy lợi, dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị; Thực hiện tổng thầu EPC, các dự án xây dựng đô thị; Kinh doanh bất động sản, máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng ứng dụng công nghệ mới phục vụ chuyên ngành tư vấn và xây dựng giao thông; Kinh doanh các phần mềm, phần cứng và máy móc thiết bị điện – điện tử - điều khiển tự động phục vụ chuyên ngành