Thông tin thành viên
Viện Thủy công - Phòng nghiên cứu vật liệu
Số hiệu phòng LAS – XD: 195

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Viện Khoa học thủy lợi

Người đại diện: Hoàng Phó Uyên

Địa chỉ: Số 3 - Ngõ 95 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 04.35632821 - Fax : 04.35637750

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2009-05-11 11/05/2009

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền chiến lược, chương trình, quy hoạch, dự án, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về khoa học công nghệ của Viện, tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa và bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện, đê điều và các công trình kỹ thuật hạ tầng nông thôn khác. Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể: a) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế và thi công các loại đập, đặc biệt là các loại đập sử dụng vật liệu tại chỗ; b) Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để bảo đảm an toàn hồ đập trước xu thế biến đổi khí hậu ngày càng bất lợi; c) Nghiên cứu giải pháp công trình và phi công trình để kiểm soát triều và lũ cho vùng đồng bằng và các đô thị ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng, nguồn nước đến ngày càng cạn kiệt; d) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thiết kế và xây dựng, củng cố nâng cấp và bảo đảm an toàn hệ thống đê sông, đê biển, công trình trên đê, công trình bảo vệ bờ nhằm đảm bảo an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội; e) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế và xây dựng đường hầm thủy công và công trình ngầm; f) Nghiên cứu đề xuất quy hoạch, ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế và xây dựng công trình cấp thoát nước phục vụ thủy sản, làm muối, xây dựng các điểm tránh trú bão cho tàu thuyền và các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn khác; g) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong khảo sát, đánh giá địa kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình, dự báo tai biến địa kỹ thuật; h) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để xử lý nền móng công trình trên nền đất yếu, vùng địa chất phức tạp; i) Nghiên cứu chế tạo, ứng dụng công nghệ vật liệu mới phục vụ xây dựng và sửa chữa công trình, đánh giá và kiểm tra chất lượng kết cấu công trình xây dựng; k) Nghiên cứu thiết kế chế tạo cửa van và thiết bị điều khiển trong công trình thủy lợi. Xây dựng mô hình thử nghiệm, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, nâng cấp sửa chữa, chế tạo vật liệu và thiết bị, chống thấm, xử lý nền móng công trình theo quy định của pháp luật; Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật-bản vẽ thi công và dự toán, quản lý dự án, lập và đánh giá hồ sơ mời thầu, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng, kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình phù hợp với năng lực hành nghề, nguồn vốn và trang thiết bị của Viện theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan; Tổ chức xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn thiết kế, định mức kỹ thuật, quy trình khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình thuỷ lợi trình cấp có thẩm quyền ban hành; Tổ chức sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu vật tư thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao. Đầu tư, xây dựng và quản lý khai thác các công trình thủy lợi, thủy điện, cấp nước, cơ sở sản xuất cấu kiện, vật liệu và thiết bị phục vụ xây dựng công trình; Thông tin khoa học công nghệ, mở trang thông tin điện tử theo chuyên ngành; Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật; Tham gia đào tạo sau đại học, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ trong ngành về lĩnh vực xây dựng công trình, đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng;