Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Xây dựng DAPC
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện: Bùi Đình Thành

Địa chỉ: Số 192 Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 063.3520684 - Fax : 063.3822439

Tỉnh/Thành phố: Đà Lạt

Website:


Ngày tham gia: 2010-07-07 07/07/2010

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Tư vấn thiết kế; Thi công xây dựng.