Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh - Phòng thí nghiệm ĐKT & VLXD LAS 286
Số hiệu phòng LAS – XD: 286

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Trà Vinh

Người đại diện: Huỳnh Hồng

Địa chỉ: Sô 38A Võ Thị Sáu, phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 074.2211006 - Fax : 074.3864717

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Website:


Ngày tham gia: 2006-06-26 26/06/2006

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Khảo sát ĐCCT - ĐCTV, kiểm định chất lượng công trình, chứng nhận sự phù hợp CLCT, thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý đất, kim loại, bê tông, VLXD, nhựa đường, bê tông nhựa, thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm ĐCT; Thiết kế lập dự án công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi.