Thông tin thành viên
Xí nghiệp địa kỹ thuật & kiểm định công trình
Số hiệu phòng LAS – XD: 74

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO 5)

Người đại diện: Trần Quang Luyện

Địa chỉ: Số 229 Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3842285 - Fax : 0511.3724635

Tỉnh/Thành phố: Đà NẵngNgày tham gia: 2010-10-04 04/10/2010

Chuyên môn kiểm định: Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Khoan, khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn; Thí nghiệm cung cấp hoặc kiểm tra các thông số công trình xây dựng, đánh gái chất lượng công trình xây dựng xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của vật liệu xây dựng công trình, xác định chỉ tiêu sức bền, ổn định của cốt liệu cấu thành bê tong cốt thép, cấu kiện bê tong cốt thép và vật liệu xây dựng khác, xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất nền phục vụ thiết kế công trình; Kiểm định: chất lượng nền móng, mặt công trình, chất lượng bán thành phẩm bê tông, bê tông cốt thép và các loại vật liệu khác trong quá trình xây dựng.