Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Người đại diện: Phạm Nhữ Quốc

Địa chỉ: Số 10 Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3810862 - Fax : 0235.3810862

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Website:


Ngày tham gia: 2009-11-20 20/11/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật...

Giới thiệu thêm: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán, hạng mục công trinh; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu tổ chức đấu thầu; Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công công trình; Kiểm định đánh giá chất lượng công trình; Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình; Kiểm tra thí nghiệm vật liệu xây dựng; Tư vấn quản lý dự án, chi phí đầu tư; Lập hồ sơ hoàn công khối lượng thanh quyết toán công trình thẩm tra quyết toán công trình; Tư vấn thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các loại hình công trình