Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định Vật liệu xây dựng - Viện Vật liệu xây dựng
Số hiệu phòng LAS – XD: 145, VILAS 003

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Viện vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng

Người đại diện:

Địa chỉ: Số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38582216 - Fax : 024.38582216

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website: www.vibm.vn


Ngày tham gia: 2006-06-29 29/06/2006

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm, phân tích nguyên liệu, nhiên liệu, sản phẩm vật liệu xây dựng