Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước
Số hiệu phòng LAS – XD: 317

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng

Người đại diện: Phạm Sướng

Địa chỉ: Số 166 đường Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3751908 - Fax : 0511.3751364

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Website:


Ngày tham gia: 2008-02-08 08/02/2008

Chuyên môn kiểm định: Dân dung, Vật liệu xây dựng, Công nghiệp, Thủy điện, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật...

Giới thiệu thêm: - Khảo sát địa hình, địa chất công trình. Thiết kế công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, dân dụng, công nghiệp, công trình điện, công trình hạ tầng kỹ thuật. Lập dự án đầu tư. Thẩm tra thiết kế dự toán. Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thuỷ điện, giao thông, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật: xây dựng và hoàn thiện. Lập quy hoạch lưu vực sông và tài nguyên nước; Lập phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện. - Thi công xây lắp các công trình điện, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước; thi công xây lắp các công trình dân dụng công nghiệp. - Thí nghiệm, kiểm tra thành phần vật lý, chất lượng và độ tin cậy của vật liệu. Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất đá, vật liệu xây dựng. Kểm định an toàn đập. - Trồng cỏ trên đê, đập; trồng cây chắn gió, trồng cây chắn sóng. - Dịch vụ chuyển giao công nghệ, tư vấn về quản lý tài nguyên nước, thiên tai. - Thiết kế chế tạo thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn.