Thông tin thành viên
Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Bạc Liêu
Số hiệu phòng LAS – XD: 100

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Người đại diện: Dương Hữu Kiệt

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.3828806 - Fax : 0291.3953541

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Website:


Ngày tham gia: 2009-05-29 29/05/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình; Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình; Tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng; Tư vấn điều hành dự án các công trình xây dựng; Thử tải tĩnh cọc, quan trắc lún công trình, lập, xét thầu