Thông tin thành viên
Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên
Số hiệu phòng LAS – XD: 235

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

Người đại diện: Nguyễn Minh Lượng

Địa chỉ: Tổ 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0230.3827086 - Fax : 0230.3825995

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2009-05-26 26/05/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thực hiện các nhiệm vụ do Sở Xây dựng giao, các TN vật liệu xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình; Giám định tư pháp về xây dựng, tham gia công tác nghiên cứu, tư vấn đầu tư xây dựng.