Thông tin thành viên
Chi nhánh Công ty Cổ phần Trung Đô - Trung tâm tư vấn xây dựng Trung Đô
Số hiệu phòng LAS – XD: 41

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần xây dựng số 6

Người đại diện: Đường Công Nhân

Địa chỉ: Số 231 đường, Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.833814 - Fax : 0383.567265

Tỉnh/Thành phố: Nghệ AnNgày tham gia: 2007-05-19 19/05/2007

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp...

Giới thiệu thêm: Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán các công trình dân dụng công nghiệp; Tư vấn khảo sát địa chất công trình; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý hóa của đất, đá, than, nước, vật liệu xây dựng; Dịch vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Chứng nhận sự an toàn chịu lực công trình và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; Tư vấn giám sát các công trình, dân dụng công ngiệp; Tư vấn lập dự án đầu tư, đấu thầu, quản lý dự án các công trình xây dựng.