Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định xây dựng Toàn Phúc
Số hiệu phòng LAS – XD: 500

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Trà Vinh

Người đại diện: Nguyễn Tấn Thành

Địa chỉ: Số 9/12-13 Nguyễn Đáng, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0743.867443 - Fax : 0743.863677

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Website:


Ngày tham gia: 2011-03-28 28/03/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Vật liệu xây dựng, Công nghiệp, Giao thông...

Giới thiệu thêm: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: - Thí nghiệm vật liệu chuyên ngành xây dựng, kiểm định chất lượng công trình dân dụng, công nghiệp giao thông; - Thử tĩnh tải cọc bê tông cốt thép; - Thẩm tra hồ sơ thiết kế và tổng dự toán công trình; - Theo dõi giám sát thi công công trình dân dụng, công nghiệp.; - Quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu. Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp. Đo đạc khảo sát địa hình, khoan thăm dò địa chất. Khai thác đá, cát, sỏ, đất sét; Chuẩn bị mặt bằng: san lấp mặt bằng; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê