Thông tin thành viên
Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam
Số hiệu phòng LAS – XD: 143

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Người đại diện: PGS.TS Tăng Đức Thắng

Địa chỉ: Số 658 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39238320 - Fax : 08.39235028

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí MinhNgày tham gia: 2010-04-19 19/04/2010

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Nghiên cứu cơ bản ứng dụng và nghiên cứu triển khai về thủy lợi, thủy điện, bảo vệ môi trường ở các tỉnh phía Nam; Chuyển giao ứng dụng và triển khai kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và sản xuất; Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu; Hợp tác trong nước, quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực hoạt đọng của Viện; Tư vấn xây dựng về quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng đánh gái tác động môi trường, khảo sát xây dựng, thiết kế thẩm tra, thẩm định, giám sát, giám sát xây dựng, quản lý dự án; Tham gai đào tạo nhân lực khoa học công nghệ có trình độ cao.