Thông tin thành viên
Trung tâm Thí nghiệm và kiểm định xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu phòng LAS – XD: 138

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khảo sát và xây dựng

Người đại diện: Huỳnh Thanh Khiết

Địa chỉ: Số 2 Trương Quang Giao, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.3829861 - Fax : 055.3818600

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Website: usca.vn


Ngày tham gia: 2012-03-07 07/03/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm cơ lý mẫu đất, đá, nước, vật liệu xây dựng; Kiểm định chất lượng VLXD, nền móng và công trình xây dựng; Khảo sát địa chất công trình; Chứng nhận sự phù hợp về CLCTXD;