Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Tuyên Quang
Số hiệu phòng LAS – XD: 531

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Người đại diện: Bùi Ngọc Dũng

Địa chỉ: Số 429, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0208.3814438 - Fax : 0208.3814438

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Website:


Ngày tham gia: 2010-05-29 29/05/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Thủy lợi, Giao thông...

Giới thiệu thêm: Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Tổ chức hoạt động và quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Tham gia các hoạt động tư vấn xây dựng Giám định tư pháp về xây dựng khi có yêu cầu của các cơ quan bảo vệ pháp luật; Tham gia công tác nghiên cứu, ứng dụng tiếm bộ khoa học công nghệ về xây dựng, Phối hợp với các đơn vị tổ chức lớp tập huấn trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ trong lĩnh vực xây dựng.