Thông tin thành viên
Trung tâm Kỹ thuật đường bộ
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Tổng Cục đường bộ Việt Nam

Người đại diện: Lê Khắc Ánh

Địa chỉ: Số 108 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35682855 - Fax : 04.35682855

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website:


Ngày tham gia: 2011-12-19 19/12/2011

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Nghiên cứu triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và bảo trì đường bộ Thí nghiệm, ứng dụng và thử nghiệm vật liệu Hợp tác và liên kết với các đơn vị có chức năng để triển khai ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển Khảo sát, thu thập dữ liệu tình trạng đường bộ; cập nhật dữ liệu tình trạng đường bộ vào hệ cơ sở dữ liễu đường bộ; Thực hiện dịch vụ tư vấn; Quản lý các dự án úng dụng và chuyển giao công nghệ.