Thông tin thành viên
Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Bắc Kạn
Số hiệu phòng LAS – XD: 680

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Người đại diện: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Tổ 2, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209.3811599 - Fax : 0209.3878717

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Website:


Ngày tham gia: 2009-01-20 20/01/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Thiết kế quy hoạch; Thẩm tra các đồ án quy hoạch; Tư vấn đầu tư xây dựng; Các dịch vụ về đấu thầu xây dựng; Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật; Kiểm định chất lượng xây dựng; Đánh giá kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng xây dựng; Tư vấn giám sát TKKTTC; Đo đạc khảo sát địa hình; Lập báo cáo KTKT; Quản lý dự án;