Thông tin thành viên
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lai Châu
Số hiệu phòng LAS – XD: 399

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Chi Cục giám định tỉnh Lai Châu

Người đại diện: Nguyễn Phú Quý

Địa chỉ: Tổ 22, Phường Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791339 - Fax : 0213.3791339

Tỉnh/Thành phố: Lai Châu

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2009-08-29 29/08/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Kiểm định, kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Thí nghiệm vật liệu xây dựng; Thẩm tra bản vẽ thi công, tổng dự toán; Lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu xây dựng, đấu thầu; Điều hành giám sát dự án; Khảo sát thiết kế.