Thông tin thành viên
Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Người đại diện: Trần Thanh Bình

Địa chỉ: Số 165 Thống Nhất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3820991 - Fax : 0258.3820470

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Website:


Ngày tham gia: 2011-05-19 19/05/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật...

Giới thiệu thêm: Lập quy hoạch xây dựng vùng, QH chung và chi tiết XD đô thị, QHXD điểm dân cư nông thôn, QH chung và chi tiết khu công nghiệp, khu du lịch, khu kinh tế đặc thù, khu dân cư tập trung và các khu chức năng khác; Thẩm tra các đồ án QHXD; Giám sát công trình Xây dựng; Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công; Khảo sát đo đạc địa hình, quan trắc công trình; Thí nghiệm vật liệu xây dựng; Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng CTXD; Kiểm định chất lượng CTXD; Giám định chất lượng tư pháp và hoạt động tư vấn xây dựng khác;