Thông tin thành viên
Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC)
Số hiệu phòng LAS – XD: 870

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Nguyễn Đức Khang

Địa chỉ: Lầu 7, P701, Tòa nhà Petro Vietnam,1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39118565 - Fax : 08.39118567

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Website: www.pveic.vn


Ngày tham gia: 2010-03-18 18/03/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật...

Giới thiệu thêm: Khảo sát và quan trắc; lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư; Tư vấn thiết kế và thiết kế cải tạo công trình; Thẩm tra thiết kế và dự toán; Thí nghiệm vật liệu xây dựng và thí nghiệm sản phẩm xây dựng; Thí nghiệm kiểm định công trình ; Quản lý dự án; quản lý đầu tư xây dựng; Tư vấn giám sát và tư vấn nghiệm thu; Kiểm định chất lượng công trình và kiểm định đánh giá tài sản; Kiểm định khả năng chịu lực công trình; Kiểm tra đủ điều kiện đảm báo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình…