Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Thái Nguyên
Số hiệu phòng LAS – XD: 26

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Người đại diện: Hoàng Thái Cương

Địa chỉ: Số 11A đường Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3759279 - Fax : 0280.3656954

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2007-02-19 19/02/2007

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật...

Giới thiệu thêm: Tư vấn đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, giám sát kt công trình, kiểm định đánh giá chất lượng công trình; Thí nghiệm vật liệu xây dựng, bán thành phẩm xây dựng; - Kiểm định chất lượng công trình, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình; Giám định tư pháp các công trình xây dựng; Khoan khảo sát địa chất, khoan khai thác nước ngầm; Đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng.