Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Quảng Bình
Số hiệu phòng LAS – XD: 685

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

Người đại diện: Phạm Xuân Thảo

Địa chỉ: Số 59 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0252.3850357 - Fax : 0252.3850468

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Website:


Ngày tham gia: 2010-04-11 11/04/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Thủy lợi, Hạ tầng kỹ thuật...

Giới thiệu thêm: 1.Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực và chứng nhân sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (theo quy định tại điều 28 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng). Nay được thay thế tại khoản 8 điều 1 của Nghị định sửa đổi bổ sung số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính Phủ và Thông tư số 16/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng. 2. Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng, khối lượng thi công các công trình đang thi công hoặc đã qua sử dụng, công trình cải tạo nâng cấp, công trình cần chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc thanh lý của mọi thành phần kinh tế. 3. Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của các mẫu vật liệu xây dựng phục vụ công tác giám định công trình xây dựng khi các cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu. 4. Giám định tư pháp không chuyên về xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư , của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu. 5. Tham gia nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng. 6. Ngoài ra Trung tâm được thực hiện một số hoạt động có thu về tư vấn một số lĩnh vực về đầu tư xây dựng như: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn đấu thầu, thẩm tra, thiết kế dự toán các công trình xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.