Thông tin thành viên
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quảng Trị
Số hiệu phòng LAS – XD: 81

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

Người đại diện: Dương Mạnh Tường

Địa chỉ: Số 43 đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 053.3856808 - Fax : 053.3575669

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Website:


Ngày tham gia: 2009-06-17 17/06/2009

Chuyên môn kiểm định: Vật liệu xây dựng, Giao thông

Giới thiệu thêm: Thử nghiệm mẫu, vật liệu xây dựng, cơ học đất, giao thông hiện trường