Thông tin thành viên
Trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng - Trường Đại học Cần Thơ
Số hiệu phòng LAS – XD: 124

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Cần Thơ

Người đại diện: Trần Văn Hừng

Địa chỉ: Khoa Công nghệ, khu II, Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0710.3830275 - Fax : 0710.3830275

Tỉnh/Thành phố: Cần ThơNgày tham gia: 2012-11-07 07/11/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Công nghiệp, Thủy lợi, Hạ tầng kỹ thuật...

Giới thiệu thêm: Kiểm định, tư vấn, thiết kế, khảo sát và giám sát thi công công trình xây dựng, cầu đường, thủy lợi và môi trường. Nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo chuyển giao công nghệ xây dựng, chứng nhận sự phù hợp và an toàn chịu lực của công trình.