Thông tin thành viên
Xí nghiệp kiểm tra chất lượng xây dựng - Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng
Số hiệu phòng LAS – XD: 15

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Đỗ Trọng Tuấn

Địa chỉ: Lầu 1, CC05, P.25, quận Bình Thành, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35129735 - Fax : 08.35129736

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Website:


Ngày tham gia: 2009-01-19 19/01/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm vật liệu xây dựng; Giám sát chất lượng thi công tại hiện trường; Kiểm định, đánh giá sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng.