Thông tin thành viên
Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng Tây Ninh
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Người đại diện: Trịnh Văn Trọng

Địa chỉ: Số 3 đường Trương Định, khu phố 3, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3815766 - Fax : 0276.3815766

Tỉnh/Thành phố: Tây Ninh

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2007-04-17 17/04/2007

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi, Công nghiệp...

Giới thiệu thêm: