Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu phòng LAS – XD: 283

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Người đại diện: Bùi Đình Thụ

Địa chỉ: Đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205.3711906 - Fax : 0205.3711191

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2010-06-02 02/06/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông...

Giới thiệu thêm: Kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; chất lượng sản phẩm xây dựng, hạng mục công trình xây dựng... Thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng; Tư vấn xây dựng