Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Phổ Minh
Số hiệu phòng LAS – XD: 192

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Nam Định

Người đại diện: Phạm Hải Nam

Địa chỉ: Số 43 đường Hưng Yên, phường Quang Trung, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350.6286328 - Fax : 0350.3842928

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Website:


Ngày tham gia: 2011-10-20 20/10/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Kiểm định, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình; Thí nghiệm vật liệu Tư vấn quản lý dự án, thiết kế, giám sát