Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng Đồng Tháp
Số hiệu phòng LAS – XD: 292

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Người đại diện: Phạm Thành Đê

Địa chỉ: Số 60 Đường 30/4, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3870336 - Fax : 0277.3871447

Tỉnh/Thành phố: Đồng Tháp

Website:


Ngày tham gia: 2009-08-16 16/08/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi, Hạ tầng kỹ thuật...

Giới thiệu thêm: Kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng, đánh giá khối lượng tài sản công trình xây dựng; Thiết kế sửa chữa các công trình có sự cố về chất lượng; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật & dự toán xây dựng công trình; Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Khảo sát xây dựng (khảo sát địa chất, xuyên tĩnh, xuyên động); Thử nén tĩnh cọc và thử nén tĩnh nền gia cố cừ tràm công trình; Đo K,E nền và thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng khác