Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định Quy hoạch xây dựng Đăk Nông
Số hiệu phòng LAS – XD: 425

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

Người đại diện: Lê Quang Cường

Địa chỉ: Số 100 Nguyễn Văn Trỗi, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 0501.3545282 - Fax : 0501.3545292

Tỉnh/Thành phố: Daknong

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2010-06-16 16/06/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Kiểm định chất lượng cấu kiện, vật liệu xây dựng và công trinh xây dựng; Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ để phục vụ công tác kiểm định chất lượng xây dựng; cung cấp số liệu, thông tin, các chương trình phần mềm xây sựng và các tài liệu về hệ thống quy chuẩn xây dựng. Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng. Tư vấn khảo sat địa chất, thủy văn, địa hình phục vụ cho công tác đầu tư xây dựng. Tư vấn kiểm tra thiết kế, dự toán các công trình xây dựng. Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Quản lý các dự án đầu tư xây dựng theo quy định.