Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Lâm Đồng
Số hiệu phòng LAS – XD: 147

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện: Lê Đỗ Phương Khanh

Địa chỉ: Số 192 Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633823408 - Fax : 0633822439

Tỉnh/Thành phố: Đà Lạt

Website:


Ngày tham gia: 2012-10-19 19/10/2012

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: