Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Chân Phương
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Người đại diện: Lê Đức Vân Trình

Địa chỉ: Số 52C9 Miếu Nổi, phường 2, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35173044 - Fax : 08.35173046

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Website:

Email: cpe@vnn.vn

Ngày tham gia: 2008-01-03 03/01/2008

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, tư vấn xây dựng và đầu tư; lập dự án đầu tư.