Thông tin thành viên
Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước

Người đại diện: Đặng Hoàng Thái

Địa chỉ: Số 676, QL14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.388225 - Fax : 0271.3888224

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Website:


Ngày tham gia: 2007-02-26 26/02/2007

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Thủy lợi, Giao thông...

Giới thiệu thêm: Lập quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch chung và chi tiết xây dựng đô thị; quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chung và chi tiết xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù; quy hoạch chung và chi tiết xây dựng khu dân cư tập trung và các khu chức năng khác trong và ngoài đô thị; Thực hiện các dịch vụ về tư vấn đầu tư xây dựng Thực hiện kiểm định chuyên ngành gồm: khảo sát kiểm tra hiện trường