Thông tin thành viên
Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẵng
Số hiệu phòng LAS – XD: 520

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng

Người đại diện: Đặng Khánh An

Địa chỉ: Lô số 1, đường Lê Sát, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3699778 - Fax : 0236 3699889

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2012-10-31 31/10/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi, Công nghiệp...

Giới thiệu thêm: