Thông tin thành viên
Trung tâm Thí nghiệm và Khảo sát Xây dựng Bạch Đằng
Số hiệu phòng LAS – XD: 9 và VILAS 240

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng

Người đại diện: Nguyễn Văn Hải

Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 031.3856433 - Fax : 031.3782629

Tỉnh/Thành phố: Hải PhòngNgày tham gia: 2007-02-19 19/02/2007

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi, Vật liệu, Cấu kiện...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Tư vấn, khảo sát, đo đạc; Thực hiện các phép thử được thực hiện theo danh mục