Thông tin thành viên
Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa
Số hiệu phòng LAS – XD: 109

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

Người đại diện: Nguyễn Anh Xuân

Địa chỉ: Số 36, đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên,Tp Thanh Hoá

Điện thoại: 02373717132 - Fax : 02373719863

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hóa

Website:


Ngày tham gia: 2007-04-16 16/04/2007

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Công nghiệp, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Kiểm định, giám định, kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chúng nhận đủ điều kiện về chất lượng công trình xây dựng; Thí nghiệm vật liệu xây dựng và các cấu kiện xây dựng; Tư vấn lập dự án đàu tư xây dựng ; Thẩm tra thiết bị kỹ thuật và dự toán công trình xây dựng; Giám sát thi công các công trình xây dựng; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn khảo sát địa chất địa hình, Quan trắc biến dạng công trình. Nén tĩnh , thử tải cọc và nền; Tư vấn quản lý chi phí ĐTXD; Thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh Thanh Hóa và giám đốc Sở Xây dựng giao