Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 - Trung tâm Thí nghiệm
Số hiệu phòng LAS – XD: 90

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Người đại diện: Phạm Viết An

Địa chỉ: Km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0438543952 - Fax : 0438543952

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2008-10-27 27/10/2008

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi, Công nghiệp...

Giới thiệu thêm: