Thông tin thành viên
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Nam Định
Số hiệu phòng LAS – XD: 436

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Chi Cục Giám định xây dựng Nam Định

Người đại diện: Đinh Khắc Tiệp

Địa chỉ: Số 114 Đường Nguyễn Đức Thuận,Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350.3646677 - Fax : 0350.3646577

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Website:


Ngày tham gia: 2008-10-31 31/10/2008

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Thủy lợi, Giao thông...

Giới thiệu thêm: Kiểm định chất lượng vật liệu, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật bán sản phẩm cấu kiện, bộ phận công trình, hạng mục công trình phục vụ công tác nghiệm thu; Kiểm định chất lượng công trình đang sử dụng và có nhu cầu sửa chữa ; Kiểm định các công trình phục vụ cho việc quản lý nhà nước và chất lượng công trình xây dựng; Chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình; Tham gia công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực xây dựng; Tư vấn quản lý các công trình XDCB theo yêu cầu chủ đầu tư; Thẩm tra báo cáo KTKT công trình XDCB Thẩm tra TKKT – TKBVTC, dự đoán, tổng dự đoán CTXDCB; Thẩm tra quyết toán các công trình XDCB theo yêu cầu chủ đầu tư; Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu; Giám sát thi công xây dựng