Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn và kiểm định Hải Hậu - Trung tâm thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình
Số hiệu phòng LAS – XD: 616

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng

Người đại diện: Đào Văn Chiến

Địa chỉ: Số 693/35 Trần Cao Vân, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3759856 - Fax : 0511.375985

Tỉnh/Thành phố: Đà NẵngNgày tham gia: 2012-04-01 01/04/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thực hiện các thí nghiệm vật liệu xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình; Tư vấn đầu tư xây dựng.