Thông tin thành viên
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng NMS
Số hiệu phòng LAS – XD: 348

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng

Người đại diện: Võ Trung Chung

Địa chỉ: Số 121 Cách Mạng Tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 05113699348 - Fax : 05113699349

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Website:


Ngày tham gia: 2012-07-31 31/07/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng; Giao thông; Công nghiệp; Hạ tầng...

Giới thiệu thêm: Tư vấn thiết kế công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; chứng nhận sự đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; Tư vấn giám sát các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi.