Thông tin thành viên
Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật và tư vấn xây dựng Hoàng Vinh
Số hiệu phòng LAS – XD: 516

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Người đại diện: Bùi Đức Vinh

Địa chỉ: Số 14/2 Bàu Bàng, Phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38123009 - Fax : 08.38123009

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí MinhNgày tham gia: 2012-10-04 04/10/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng, giao thông... Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán; Thí nghiệm vật liệu xây dựng và cơ đất; Thí nghiệm xác định khả năng chịu lực của kết cấu tại hiện trường; Kiểm định, chứng nhận chất lượng công trình; Tư vấn giám sát & quản lý dự án; Mô phỏng các bài toán kỹ thuật; Nghiên cứu vật liệu mới và chuyển giao công nghệ