Thông tin thành viên
Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Giang
Số hiệu phòng LAS – XD: 465

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang

Người đại diện: Nguyễn Văn Giang

Địa chỉ: Tổ 9 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0219.3861064 - Fax : 0219.3861064

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Website:


Ngày tham gia: 2009-09-10 10/09/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng xây dựng