Thông tin thành viên
Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng công trình
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Đinh Văn Giang

Địa chỉ: Số 34 Lý Tự Trọng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0313746621 - Fax :

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2012-09-10 10/09/2012

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: