Thông tin thành viên
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Quảng Ngãi
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: chi cục Giám định xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Người đại diện: Phan Anh Quang

Địa chỉ: Số 68 Phạm Văn Đồng, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.3730888 - Fax : 055.3730889

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Website:


Ngày tham gia: 2012-09-10 10/09/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Lập Thiết kế Quy hoạch xây dựng đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư Nghiên cứu quy hoạch xây dựng; Tư vấn lập dự án; Thẩm tra thiết kế dự toán và tổng dự toán xây dựng công trình; -Lập hồ sơ mời thầu và tư vấn lựa chọn nhà thầu Giám sát thi công xây dựng; Tư vấn quản lý các dự án đầu tư; Kiểm định đánh giá công trình; Thực hiện chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực; Khảo sát đánh giá nguyên nhân sự cố công trình; Tổ chức phòng thí nghiệm để kiểm định chất lượng công trình xây dựng.