Thông tin thành viên
Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Nguyễn Viết Tiến

Địa chỉ: Số 2 đường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043.733.8793 - Fax : 043.733.8793

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2012-09-10 10/09/2012

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: